Note

The Pointsharp Net iD service is now approved by the Agency for Digital Government (DIGG) to carry the certification mark kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

You will find information and documents regarding this service in the Net iD svensk e-legitimation space, or from the Net iD svensk e-legitimation section in the repository, Repository ⬝ Net iD svensk e-legitimation.


Pointsharp Secure Cloud Net iD is a cloud-based service that includes Pointsharp's product catalog.

Net iD is based on the globally standardized information security method public key infrastructure (PKI). PKI is necessary to protect against identity theft and online fraud. Pointsharp is a leader in applied login security with PKI.


System status updates from our subcontractors


Net iD – System status

Net iD SweID – Systemstatus

Net iD

A planned service update will take place at 18:00–22:00.

The service will be available during this maintenance window, but disturbances might occur.

Net iD

Name

PoSC Net iD eID

Description

It is currently not possible to issue e-identities.

Status

The incident is closed and the service is fully functional.

Incident reported

07:50

Incident closed

09:55

Net iD

A planned service update will take place  at 18:00–22:00.

The service will be available during this maintenance window, but disturbances might occur.

NET ID

A planned service update will take place  at 18:00–22:00.

The service will be available during this maintenance window, but disturbances might occur.

NET ID

A planned service update will take place  at 18:00–22:00.

The service will be available during this maintenance window, but disturbances might occur.

See Release notes – PoSC 230615-1 for more information.

NET ID

A planned service update will take place  at 18:00–22:00.

The service will be available during this maintenance window, but disturbances might occur.

See Release notes - PoSC 230525-1 for more information.

NET ID

A planned service update will take place  at 16:00–20:00.

The service will be available during this maintenance window, but disturbances might occur.

Net iD SweID

En planerad uppdatering av Tjänsten kommer att äga rum kl. 18:00–22:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men störningar kan uppstå.

Net iD SweID

Namn

Prestandaproblem delvis avhjälpta

Beskrivning

Vi har gjort prestandaförbättringar som delvis åtgärdar de problem som rapporterades i 2024-03-20 – Prestandaproblem i Tjänsten.

Status

Fortsatta optimeringar av systemet pågår.

Incidenten rapporterades

 

Mer information kommer att ges ca.:

-

Net iD SweID

Namn

Prestandaproblem

Beskrivning

Tjänsten har för närvarande vissa prestandaproblem.

Status

Felsökning pågår.

Incidenten rapporterades

 

Mer information kommer att ges ca.:

  14:00

Net iD SweID

Ett planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö är planerad lördag kl 08:00–18:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men mindre störningar kan uppstå.

För mer information, se https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/planerat-serviceunderhaall-i-spars-produktionsmiljoe-loerdag-17-februari-2024/.

Net iD SweID

Namn

PoSC Net iD SweID – SPAR-slagningar

Beskrivning

Just nu pågår ett akut serviceunderhåll i Skatteverkets SPAR-tjänst p.g.a. problem med inloggning till SPAR. Arbetet beräknas pågå tisdagen   mellan 08:00–16:00 vilket påverkar utgivning av nya e-legitimationer samt skapande av nya användare i Tjänsten.

Status

SPAR-tjänsten fungerar nu igen.

https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/fungerar-igen-just-nu-gaar-det-inte-att-logga-in-paa-spar/

Incidenten rapporterades

09:00

Mer information kommer att ges ca.:

16:00

Net iD SweID

Namn

PoSC Net iD SweID

Beskrivning

Det går för tillfället inte att utfärda e-legitimationer.

Status

Incidenten är löst och tjänsten är fullt fungerande. 

Incidenten rapporterades

07:50

Incidenten löst

09:55

Net iD SweID

En planerad uppdatering av Tjänsten kommer att äga rum kl. 18:00–22:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men störningar kan uppstå.

NET ID SWEID

En planerad uppdatering av Tjänsten kommer att äga rum kl. 18:00–22:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men störningar kan uppstå.

NET ID SWEID

En planerad uppdatering av Tjänsten kommer att äga rum kl. 18:00–22:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men störningar kan uppstå.

Se Release notes – PoSC 230615-1 för mer information.

NET ID SWEID

En planerad uppdatering av Tjänsten kommer att äga rum kl. 18:00–22:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men störningar kan uppstå.

Se Release notes – PoSC 230525-1 för mer information.

NET ID SWEID

En planerad uppdatering av Tjänsten kommer att äga rum kl. 16:00–20:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men störningar kan uppstå.

  • No labels