NET ID SWEID

En planerad uppdatering av Tjänsten kommer att äga rum kl. 16:00–20:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men störningar kan uppstå.