ReleasePoSC 230525-1
Datum

 Användaralias och aliascertifikat

Denna funktion är ännu inte aktiverad i Tjänsten, men funktionen är i och med denna uppdatering förberedd för att sättas i drift i ett senare skede.

Genom funktionen användaralias finns nu möjligheten att koppla användare till ett aliascertifikat, t.ex. ett certifikat som används för en användares administratörsroll på sin egen dator.

 • [PIDS-2] - Funktionen skapa användaralias för att kunna skapa ett alias som t.ex. är administratör och som är kopplat till den vanliga användaren.
 • [PIDS-16] - Rättigheten att skapa användaralias  har tilldelats RA Central Officer.
 • [PIDS-7] - Rättigheten att utfärda aliascertifikat är nu tillagd.
 • [PIDS-18] - Rättigheten att via självservice hämta aliascertifikat har tilldelats RA Subscriber.
 • [PIDS-6] - Möjligheten att via självservice själv hämta sitt aliascertifikat finns nu. Detta förutsatt att användaren har ett aliaskonto.
 • [PIDS-5] - Möjligheten att spärra individuella certifikat på tokens har införts. Detta för att enbart kunna spärra aliascertifikat och inte behöva spärra en hel token.
 • [PIDS-17] - Rättigheten att spärra individuella certifikat har tilldelats RA Local Officer och RA Central Officer.

SID (Security identifier)

På grund av Microsofts krav att SID ska användas som unik identifierare har denna funktion lagts till. Det kräver även att kundens active directory (AD) går att nå.  

 • [PIDS-4] - Allt skapande och hanterande av användare kräver numera att SID finns för användaren och att det lokala AD:t går att nå.

Rapporter

 • [PIDS-25] - Ny rapport, User with roles, som visar vilka roller användare har.

Yubikey

 • [PIDS-29] - Uppdatering så att en Yubikeys tryckta serienummer även används som logiskt serienummer.

Felrättningar

 • [PIDS-19] - Uppdaterad text för utfärdande av Yubikey vilken tidigare var felaktig och visade texten Utfärda till surfplatta istället.
 • [PIDS-22] - Möjligheten att registrera oregistrerade tokens från förstasidan är nu borttaget.
 • [PIDS-23] - Ledtext vid försök att visa PUK på skärm är numera på svenska istället för engelska.
 • No labels