NET ID SWEID

En planerad uppdatering av Tjänsten kommer att äga rum kl. 18:00–22:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men störningar kan uppstå.

Se Release notes – PoSC 230615-1 för mer information.