Net iD SweID

Namn

PoSC Net iD SweID

Beskrivning

Det går för tillfället inte att utfärda e-legitimationer.

Status

Incidenten är löst och tjänsten är fullt fungerande. 

Incidenten rapporterades

07:50

Incidenten löst

09:55