Net iD SweID

Namn

PoSC Net iD SweID – SPAR-slagningar

Beskrivning

Just nu pågår ett akut serviceunderhåll i Skatteverkets SPAR-tjänst p.g.a. problem med inloggning till SPAR. Arbetet beräknas pågå tisdagen   mellan 08:00–16:00 vilket påverkar utgivning av nya e-legitimationer samt skapande av nya användare i Tjänsten.

Status

SPAR-tjänsten fungerar nu igen.

https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/fungerar-igen-just-nu-gaar-det-inte-att-logga-in-paa-spar/

Incidenten rapporterades

09:00

Mer information kommer att ges ca.:

16:00