Net iD SweID

Ett planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö är planerad lördag kl 08:00–18:00.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig under denna period, men mindre störningar kan uppstå.

För mer information, se https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/planerat-serviceunderhaall-i-spars-produktionsmiljoe-loerdag-17-februari-2024/.