Net iD SweID

Namn

Prestandaproblem

Beskrivning

Tjänsten har för närvarande vissa prestandaproblem.

Status

Felsökning pågår.

Incidenten rapporterades

 

Mer information kommer att ges ca.:

  14:00