Net iD SweID

Namn

Prestandaproblem delvis avhjälpta

Beskrivning

Vi har gjort prestandaförbättringar som delvis åtgärdar de problem som rapporterades i 2024-03-20 – Prestandaproblem i Tjänsten.

Status

Fortsatta optimeringar av systemet pågår.

Incidenten rapporterades

 

Mer information kommer att ges ca.:

-